Sumber Daya Manusia

Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD Bhakti YKKP adalah tenaga profesional dalam bidangnya. Pendidiknya berkualifikasi S1 dan S2 kependidikan yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sehingga mampu melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

Pimpinan Sekolah Dasar Bhakti YKKP

Drs. BAMBANG PURWANTO
KEPALA SEKOLAH
Subroto, S.Pd., M.M.
LITBANG
M. Syafaruddin P, S.PdI.
WAKASEK BID.KURIKULUM
Firman Iman Romadhona, S.Km.
WAKASEK BID.KESISWAAN
Amalia Hasanah, S.Pd.
WAKASEK BID. BL dan SSN+

Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Bhakti YKKP

Dra. Erry Wardhani
Guru
Pardi, S.E.
Guru
Yogi Sayogi, S.Pd, S.E.
Guru
Muhamad Prabowo, S.Pd.
Guru
Sukismi, S.Pd.
Guru
isma Tutah Hartiwi, S.Pd.
Guru
Nur Azizah, S.Pd.
Guru
Riduan Haryanti, S.Pd.
Guru
Mochammad Riyadi, S.Pd.Ing
Guru
Maria Della, S.Pd.
Guru
Jumiah, S.Pd.
Guru
Lita Indarkusumawati, S.Pd.
Guru
Abdul Ja’far, S.Pd.I
Guru
Lenti Nurhayati, S.Pd.
Guru
Damayanti, S.Pd.
Guru
Muhammad Sidik, S.Pd.
Guru
Septi Rukmini,S.Pd.
Guru
Eka Apriani Utami, S.Pd.
Guru
Melisa Iknawati, S.Pd.
Guru
Ayu Putri Wandasari, S.Pd.
Guru
Nyai Rohaeni, S.Pd.
Guru
Sutijah, S.Pd.
Guru
Dezha Ekarianti, S.Pd.
Guru
Nanda Indriyani, S.Pd
Guru
Teguh Sandi Karseno, S.Pd.
Guru
Kharisma Triana Putri , S.Pd.
Guru
Teguh Saputro, S.Pd.
Guru
Roulina Sihite. S.Pd.
Guru
Tri Yulianti Purnawati, S.Pd.
Guru
Atta Herfa Taufany, S.Pd.
Guru
Annas Mahfudz, S.Pd.
Guru
Syamsul Ma’arip, S.Pd
Guru
Tri Saparudin, M.Pd.
Guru
Mochammad Rizki Maulana, S.S.
Guru
Nabila Visa Pratiwi, S.Pd
Guru
Silvy Lamsirani, S.Pd.I
Guru
Fika Zana Enda Saputri, S.Pd.
Guru
Ratih Yuni Istanti, S.Pd.
Guru
Aisyah Nurul Aini, S.Pd.
Guru
Nurul Ariffa Anggiasari,S.Pd.
Guru
Wayan Tarna, S.Pd.
Guru
Eka Rhama Dhani, S.Pd.
Guru
Firman, S.Pd.
Guru
Hasya Putri Afifian,S.Pd.
Guru
Endah Yuliawati Permata Sari, S.Pd
Guru
Pak Galih
Guru Komputer
Bu Lenny
Guru Komputer

Expatriate

Mr. Chris
Ms. Navab
Ms. Devine

Tata usaha

Nyoman Santra A, SE.
KEPALA TATA USAHA
RR. Shinta Widiasri, SH.
STAF TU
Kartika Sari, ST
STAF TU
Badarus Syamsi, M.Pd
Staf TU
Didik Setiyawan
Staf TU
Selvi Sulistianingrum
Petugas Piket
Dito Chairil Makarim, S.IP
Pustakawan

Petugas Keamanan

Petugas Kebersihan

Driver